Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Świadectwa dojrzałości rozdane 04.07.2019

     Podczas spotkania z absolwentami pani dyrektor Hanna Gałązka - Janas pogratulowała tegorocznym maturzystom i krótko omówiła wyniki z poszczególnych przedmiotów.

     Po spotkaniu wychowawcy klas trzecich wręczyli świadectwa dojrzałości.

     Na 162 tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w maju  97% zdało maturę w pierwszym terminie. Pozostałe osoby mają możliwość zdania egzaminu w terminie poprawkowym czyli 20 sierpnia 2019. W województwie pomorskim w liceach zdawalność wyniosła  85,2% , a w kraju zdawalność w liceach to 86,4%

     17 osób uzyskało 100% wynik:

- 12 osób z języka angielskiego na poziomie podstawowym

- 1 osoba z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

- 4 osoby z matematyki na poziomie podstawowym

- 1 osoba z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour