Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Warunki i kryteria rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim

Zgłoś kandydaturę - link do rekrutacji dla kandydata


OFERTA EDUKACYJNA II LO w Starogardzie Gdańskim im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim na rok szkolny 2018/19


Regulamin dotyczący warunków i kryteriów rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim na rok szkolny 2018/2019 (pdf)


 
Zapewniamy wysoką skuteczność nauczania: w 2017 zdawalność matury 99,32%.
→ Bardzo dobre przygotowanie do dalszej edukacji.
→ Sukcesy sportowe:  III miejsce w Województwie Pomorskim we Współzawodnictwie Sportowym  Szkół Ponadgimnazjalnych za 2016/2017, wielokrotny Mistrz Powiatu Starogardzkiego w rywalizacji sportowej.
→ Współpraca z uczelniami wyższymi : Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim, USWPS, a także z instytucjami takimi jak: IPN, Instytutem Goethego, Centrum Herdera, Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.
→ Bogata i systematycznie unowocześniana baza dydaktyczna, dostosowana również do osób niepełnosprawnych.
→ Stypendyści Marszałka Województwa Pomorskiego.
→ Uzyskanie tytułu „Szkoła Odkrywców Talentów” w roku 2017
→ Organizacja atrakcyjnych projektów edukacyjnych, profilaktycznych, artystycznych, regionalnych i ekologicznych.
→ Aktywny Samorząd Uczniowski i Koło Wolontariatu.
→ Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” uzyskany w roku szkolnym 2016/2017.
→ Udział młodzieży w wielu różnych przedsięwzięciach: wyjazdy do teatru, wyjścia do kina, noce filmowe, wycieczki krajowe i zagraniczne, wykłady, warsztaty naukowe, obserwacje astronomiczne, festiwal nauki.
→ Profesjonalna i przyjazna kadra pedagogiczna.
→ Sukcesy uczniów w licznych konkursach i olimpiadach
     np. I miejsce w województwie Pomorskim w Olimpiadzie Historycznej
→ Dbałość o wybór ścieżki kariery zawodowej np. spotkania z architektem, pisarzem, inżynierem, przedstawicielką service design.
→ Rozwój zainteresowań i talentów uczniów między innymi poprzez zajęcia pozalekcyjne, np. kurs hiszpańskiego, kółko strzeleckie, kółko filmowe „Biały Żak”, zajęcia sportowe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
•    Szkoła oferuje nauczanie trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
•    Język angielski we wszystkich klasach jest realizowany w zakresie rozszerzonym i odbywa się w grupach międzyoddziałowych, z podziałem pod względem stopnia zaawansowania.
•    W trakcie rekrutacji punkty za świadectwo kandydata będą zliczane z:
      - j. polskiego, j. angielskiego, matematyki ( we wszystkich klasach)
      - z historii (klasa IA), z geografii (klasa IB), z biologii (klasa IC i klasa ID),
        z fizyki (klasa IE)

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour