Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019II LO im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

 

Lp.

Termin

Treść

1.

30.08.2018 r. - godz.9.00 / czwartek /

Zebranie Rady Pedagogicznej dot. organizacji roku szkolnego 2018/2019.

2.

03.09.18 r. / poniedziałek /

- godz.8.00

- godz.9.00Spotkania uczniów klas II i III z wychowawcami.

Inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019 – uroczysty apel/spotkania z wychowawcami uczniów klas I.

3.

11.09.18 r. - godz. 16.30

/ wtorek /

Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami ucz. kl. I.

4.

12.09.18 r. - godz. 16.30 / środa /

Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów kl. II i III.

5.

12.09.18 r. - godz. 17.30 / środa /

Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców s.0.5.

6.

04 -14.09.18 r.

Warsztaty integracyjne dla klas pierwszych.

7.

do 21.09.18 r.

Przedstawienie ucz. kl. I zagadnień dot. szkolnych planów nauczania i skutecznej „ścieżki” przygotowań do matury.

8.

17 -21.09.18 r.

Spotkania dyrekcji z ucz. kl. III - przypomnienie zasad przystąpienia do matury i regulaminu przeprowadzania egzaminu w 2019 r.

9.

do 28.09.18 r. / piątek /

Składanie deklaracji przystąpienia do EGZAMINU MATURALNEGO - 2019

10.

wrzesień 2018

Klasowe sesje zdjęciowe.

11.

12.10.18 r. / piątek /

Uroczystość z okazji DEN.

12.

wrzesień 2018

Testy kompetencji w kasach pierwszych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego

13.

01.11.18 r. / czwartek /

Wszystkich Świętych – dzień wolny.

14.

02.11.18 r. / piątek /

Dzień wolny po 01.11.18 r. /1/

15.

08.11.18 r. - godz. 16.30 / czwartek /

Wywiadówka śródokresowa

16.

09.11.18 r. / piątek /

Apel z okazji Święta Niepodległości.

17.

listopad 2018

Próbna Matura ucz. kl. III.- OPERON

18.

do 11.12.18 r. / wtorek /

Termin wystawienia „ocen przewidywanych”

na zakończenie I semestru

19.

21.12.18 r. / piątek /

- od godz. 9.oo

Jasełka Bożonarodzeniowe. Świąteczne spotkania klasowe

20.

23 - 31.12.18 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

21.

01.01.19 r. / wtorek /

Nowy Rok

22.

06.01.19 r. / niedziela /

Święto Trzech Króli

23.

11.01.19 r. / piątek /

Zakończenie I semestru.

24.

15.01.19 r. - godz.15.00 / wtorek /

Klasyfikacyjne i analityczne zebranie Rady Pedagogicznej.

25.

17.01.19 r. - godz. 16.00 / czwartek /

Spotkanie dyrekcji szkoły z Radą Rodziców.

26.

17.01.19 r. - godz. 16.30 / czwartek /

Wywiadówka semestralna.

27.

25.01.19 r. - godz.19.00

/ piątek /

STUDNIÓWKA AD 2019.

28.

30.01.19 r. - godz. 12.00

/ środa /

Spotkanie Dyrekcji z emerytowanymi pracownikami Szkoły.

29.

do 07.02.19 r. / czwartek /

Termin wprowadzania zmian do deklaracji maturalnych w II LO.

30.

11 - 24.02.19 r.

Ferie zimowe.

31.

25 – 28.02.19 r.

Szkolenie ucz. klas I dot. organizacji zajęć

/ od II klasy / z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

32.

21.03.19 r. / czwartek /

Dzień Otwarty Szkoły

33.

26.03.19 r. / wtorek /

Termin ustalenia „ocen przewidywanych”

- dla ucz. kl. III.

34.

28.03.19 r. - godz. 16.30 / czwartek /

Wywiadówka śródokresowa – kl. III.

35.

11.04.19 r. - godz. 16.30 / czwartek /

Wywiadówka śródokresowa- kl. I i II.

36.

15.04 -17.04.19 r.

Wstępny termin rekolekcji.

37.

18.04 – 23.04.19 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

38.

24.04.19 r. - godz. 15.00 / środa /

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej – dot. kl. III.

39.

26.04.19 r. godz. 12.00 / piątek /

Zakończenie zajęć kl. III. Uroczystość Wręczenia Świadectw Ukończenia Szkoły.

40.

01.05.19 r. / środa /

Dzień wolny. Święto Pracy.

41.

02.05.19 r. / czwartek /

Dzień wolny. /2/

42.

03.05.19 r. / piątek /

Dzień wolny. Święto Konstytucji 3 Maja.

43.

 

06.05.19 r. / poniedziałek /

- język polski.

 

07.05.19 r. /wtorek /

- matematyka.

 

08.05.19 r. / środa /

- język angielski

 Dni wolne od zajęć edukacyjnych dla ucz. kl. I, II / w terminie przeprowadzania obowiązkowych egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego /.

Łącznie dodatkowe dni wolne - 3. /5/

44.

maj 2019

Ustne egzaminy maturalne – szczegółowe terminy ustali Dyrektor Szkoły.

45.

14.05.19 r. / wtorek /

Termin ustalenia, ocen przewidywanych

- dot. uczniów kl. I i II.

46.

maj 2019

Testy kompetencyjne dla klas pierwszych i drugich z przedmiotów maturalnych

47.

czerwiec 2019

Okres organizacji wycieczek i biwaków klasowych.

48.

17.06.19 r. - godz.14.10 / poniedziałek /

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej- dot. kl. I - II.

49.

20.06.19 r. /czwartek /

Dzień wolny. Święto „Bożego Ciała"

50.

21.06.19 r. - piątek

/ godz. 9.00 /

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Uroczysty apel i spotkania z wychowawcami klas.

51.

28.08.19 r. – godz.9.00

/ środa /

Analityczne zebranie Rady Pedagogicznej dot. roku szkolnego 2018/19.

5dni dodatkowo wolnych od zajęć edukacyjnych

/ zgodnie z Rozporządzeniem MEN - pula do 10 dni /

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour