Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 II LO

im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Projekt

 

Lp.

Termin.

Treść.

1.

27.08.2020 r. - godz.  9.00  /czwartek/

Zebranie Rady Pedagogicznej dot. organizacji roku szkolnego 2020/2021. Cz. I

2.

31.08.2020 r. - godz. 12.00  /poniedziałek/

Zebranie Rady Pedagogicznej dot. organizacji roku szkolnego 2020/2021. Cz. II

3.

01.09.2020 r. /wtorek /

 

 

- Spotkanie ucz. kl. II i III z wychowawcami klas.

- Uroczysty apel inaugurujący Nowy Rok Szkolny 2020/2021.

( po apelu spotkania z wychowawcami uczniów klas I ).

4.

02-11.09.2020 r.

Warsztaty integracyjne dla klas pierwszych

5.

09.09.2020 r. g.15.00

/środa/

Rada Pedagogiczna

6.

07.09.2020 r. - godz. 16.00  

/ poniedziałek /

 

08.09.2020 r. - godz. 16.00  

/wtorek /

 

09.09.2020 r. - godz. 16.00  

/środa/

 

10.09.2020 r. - godz. 16.00  

/czwartek /

Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów kl. I.

Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów kl. II po szkole podstawowej.

Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów kl. III.

Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów kl. II po gimnazjum.

7.

10.09.2020 r. - godz. 17.00  

/czwartek /

Zebranie Rady Rodziców II LO /aula szkoły/

8.

           do 25.09.2020 r.

Przedstawienie ucz. kl. I zagadnień dot. szkolnych planów nauczania i skutecznej „ścieżki” przygotowań do matury oraz motywacja do nauki.

9.

Wrzesień 2020 r.

Testy diagnostyczne.

10.

Wrzesień 2020 r.

Spotkania dyrekcji z ucz. kl. III - przypomnienie zasad przystąpienia do matury  i regulaminu przeprowadzania egzaminu w 2021 r. /przedstawienie deklaracji maturalnej/

11.

do 30.09.2020 r. /środa /

Składanie deklaracji przystąpienia do EGZAMINU MATURALNEGO - 2021

12.

Wrzesień/październik

Klasowe sesje zdjęciowe.

13.

13.10.2020 r. /wtorek/

Akademia z okazji DEN.

14.

14.10.2020 r./środa /

Dzień wolny od zajęć szkolnych - DEN

15.

02.11.2020 r. /poniedziałek/

Dzień wolny od zajęć szkolnych po Wszystkich Świętych. /1/

16.

04-06.11.2020 r.

Wywiadówka śródokresowa

17.

10.11.2020 r. / wtorek /

Apel z okazji Święta Niepodległości.

18.

11.11.2020 r. /środa /

Dzień wolny – „Święto Niepodległości”.

19.

listopad 2020

Próbna Matura ucz. kl. III.

20.

do 18.12.2020 r./ piątek /

Termin wystawienia „ocen przewidywanych ” na zakończenie I sem.

21.

 22.12.2020 r. /wtorek/

Jasełka Bożonarodzeniowe.                                      Świąteczne spotkania klasowe

22.

23 - 31.12.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

23.

01.01.2021 r. / piątek /

Dzień wolny – „Nowy Rok”.

24.

06.01.2021 r. / środa/

Dzień wolny – Święto Trzech Króli.

25.

15.01.2021 r. / piątek /

Zakończenie I semestru.

26.

19.01.2021 r. - godz. 14.00  /wtorek/

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

27.

20.01.2021 r. - godz. 14.00  /środa/

Analityczne zebranie Rady Pedagogicznej.

28.

21.01.2021 r. / czwartek / g. 15:30

Spotkanie dyrekcji szkoły z Radą Rodziców.

29.

21.01.2021 r. / czwartek /g. 16:30

Wywiadówka semestralna.

30.

 

STUDNIÓWKA AD 2021.

31.

27.01.2021 r. - godz. 12.00

/ środa /

Spotkanie Dyrekcji z emerytowanymi pracownikami Szkoły.

32.

01-14.02.2021 r.

Ferie zimowe.

33.

do 05.02.2021 r. / piątek /

Termin wprowadzania zmian do deklaracji maturalnych w II LO.

34.

Luty 2021 r.

Matura próbna.

35.

18.03.2021 r.  /czwartek/

Wywiadówka śródokresowa – klasy III.

36.

19.03.2021 r. / piątek /

Dzień Otwarty Szkoły.

37.

30.03.2021 r. / wtorek/

Termin ustalenia „ocen przewidywanych” - dla ucz. kl. III.

39.

29.03 -31.03.2021 r.

Wstępny termin rekolekcji.

40.

01.04 – 06.04.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

41.

15.04.2021 r. - godz. 16.30  / czwartek /

Wywiadówka śródokresowa- kl. I i II.

42.

27.04.2021 r. - godz. 15.00   / wtorek /

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej – dot.  kl. III.

43.

30.04.2021 r. godz. 13.00  / piątek /

Zakończenie zajęć kl. III.

Uroczystość Wręczenia Świadectw Ukończenia Szkoły.

44.

03.05.2020 r. /poniedziałek/

Dzień wolny. Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

45.

 

 

04 -07.05.2021 r.

 

                                   

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych dla ucz. kl. I, II / w terminie przeprowadzania obowiązkowych egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego / oraz egzaminów ustnych. /4/

 

Łącznie dodatkowe dni wolne -  5.

46.

Maj 2021 r.

Ustne egzaminy maturalne  – szczegółowe terminy ustali Dyrektor Szkoły.

47.

21.05.2021 r. /piątek/

Termin ustalenia, ocen przewidywanych” -  dot. uczniów kl. I i II.

48.

03.06.2021 r. /czwartek/

Dzień wolny. Święto "Bożego Ciała"

49.

04.06.2021 r. / piątek /

Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych. /6/

50.

Maj 2021

Testy kompetencyjne dla klas I i II z przedmiotów maturalnych.

51.

Czerwiec 2021 r.

Okres organizacji wycieczek i biwaków klasowych.

52.

22.06.2021 r. - /wtorek/

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej- dot. kl. I - II.

53.

25.06.2021 r. - /piątek/

/ godz. 8.00 /

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Uroczysty Apel i spotkania z wychowawcami klas.

54.

26.08.2021 r. – godz.9.00              /czwartek /

Analityczne zebranie Rady Pedagogicznej dot. roku szkolnego 2020/21.

6  dni dodatkowo wolnych od zajęć edukacyjnych

 / zgodnie z Rozporządzeniem MEN - pula do 10 dni /

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour