Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Odznaczenie nauczyciela II LO 14.10.2013

 

     W Dniu Edukacji Narodowej 14.10.2013 nauczycielka naszej szkoły pani profesor B. Ptaszyńska otrzymała za wzorową długoletnią pracę - Medal Złoty za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta RP.

     Uroczystość wręczenia medali odbyła się w Dworze Artusa w Gdańsku w obecności Minister Edukacji, Kuratora Oświaty oraz Wojewody.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour