Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Dzień Przedsiębiorczości

 

     „Dzień Przedsiębiorczości” to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany za pośrednictwem Internetu.

„Dzień Przedsiębiorczości” jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi  trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

  • Zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie
  • Pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętności czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania dalszego zawodu
  • Doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową
  • Zapoznanie się z organizacją i zarządzaniem firmą

„ Dzień Przedsiębiorczości” jest szansą na lepsze przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wejścia na rynek pracy. Dzięki pomocy lokalnych przedsiębiorców, którzy w czasie trwania programu wspierają młodzież swoim doświadczeniem, osiągnięciami i możliwością pobytu w firmach, młodzi ludzie mogą zweryfikować informacje o pracy na wymarzonym stanowisku. Zdobywają również wiedzę o tym, jakich kompetencji i wiadomości oczekuje się od kandydatów w danym zawodzie.

Program jest realizowany przez „ Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości”, a honorowy patronat  obejmuje Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Szkolnym koordynatorem „ Dnia Przedsiębiorczości 2013” była Pani Hanna Jędrzejczyk.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour