Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta 29.10.2013

     W dniu 29 października 2013 roku w auli naszego liceum odbyło się spotkanie przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta: Anny Przybylskiej i Timura Yasińskiego z uczniami klas Ia,Ib,1e oraz „trójek „ klasowych klas I i II.  Prelegenci przedstawili działalność MRM , dotychczasowe osiągnięcia oraz zapoznali z ordynacją wyborczą.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour