Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Wycieczka do Sztutowa 30.10.2013

     Dnia 30 października 2013 roku grupa ok. 50 uczniów pod opieką pani Barbary Zblewskiej i pani Aleksandry Marczak pojechała do Sztutowa. Młodzież miała tam okazję obejrzeć krótki film o obozie koncentracyjnym Stutthof i rozprawie karnej SS manów po II wojnie światowej, którzy pełnili różne funkcje w obozie. Następnie zwiedziła teren byłego miejsca zagłady.

     Stutthof był niemieckim obozem koncentracyjnym utworzonym na anektowanych terenach Wolnego Miasta Gdańska, w miejscowości Sztutowo, 36 km od Gdańska. Funkcjonował od 2 września 1939 roku do 9 maja 1945 roku. Był pierwszym i najdłużej istniejącym obozem tego typu na terenach wchodzących aktualnie w skład państwa polskiego.

     Na obszarze Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie obóz Stutthof stanowił jeden z głównych instrumentów, służących do masowej eksterminacji ludności, przewinęło się przez niego 110tys ludzi, z czego zginęło 65tys. W czerwcu 1944 r. włączono go do realizacji „Ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”, nabrał więc charakteru obozu masowej zagłady.

     W krematorium, przy tablicy upamiętniającej tragiczne wydarzenia, zapaliliśmy znicze oraz uczciliśmy pamięć zamordowanych minutą ciszy. Na koniec wykonaliśmy zdjęcie uczestników wyjazdu pod pomnikiem Walki i Męczeństwa.

     W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Szpęgawsku, gdzie nasza szkoła opiekuje się masowym grobem nr 14. Po uprzątnięciu miejsca pochówku, zapaliliśmy znicze i złożyliśmy wieniec przed zbliżającym się Świętem Zmarłych.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour