Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Wieczorek pieśni powstańczej "Pieśnią o historii" 21.11.2013

     W naszej szkole dnia 21 listopada odbył się wieczorek  pieśni powstańczej "Pieśnią o historii". Wśród licznej widowni można było dostrzec członków Związku Sybiraków biorących częsty udział w spotkaniach na lekcjach historii.  Poza tym na widowni zasiadła dyrekcja szkoły wraz z pedagogami, rodzice uczniów i przede wszystkim młodzież  rozszerzenia programowego z historii, bez której nie było by takich imprez.
      Montaż słowno-muzyczny rozpoczęto od historii Polski XVIII-wiecznej; od rozbiorów i Insurekcji kościuszkowskiej. Krótkim rysom historycznym towarzyszyły tematyczne pieśni do których wspólnego  wyśpiewywania zapraszano widownie, co przyjęto z pozytywnym odzewem.
      Organizatorzy chcieli przybliżyć nam najważniejsze wydarzenia z kart historii do roku 1989 w miły sympatyczny i bardzo otwarty sposób ukazujący nam obraz naszej niezwykłej historii.  Spotkanie to skłaniało jednocześnie do zadumy i refleksji nad patriotyzmem współczesnego Polaka.
Przyjęto to wydarzenie z ogromnym uznaniem i aplauzem.
      Życzymy  kolejnych równie dużych jak nie większych sukcesów.  Słowa uznania należą się młodzieży z klas: I A, I B i I F, klasom  II B, II C, II D, II F oraz klasie III A. Opiekę metodyczna nad przebiegiem wydarzenia objęła pani Aleksandra Marczak i Barbara Zblewska. 
                                                                                              Monika Gerigk

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour