Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Próbna ewakuacja 27.11.2013

 

     Dnia 27.11.2013r przed południem odbyła się w II LO próbna ewakuacja. W tym roku akcja ta została połączona z ćwiczeniami Policji w przywracaniu porządku podczas imprez sportowych.

     Scenariusz ćwiczeń zakładał między innymi zakłócenie meczu , bójkę między kibicami oraz wniesienie niebezpiecznych ładunków pirotechnicznych.

     Zaraz po ogłoszeniu alarmu wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostali sprawnie ewakuowani przy współpracy policji drogowej oraz straży miejskiej którzy na potrzeby ewakuacji zablokowali ulicę przy szkole.

     W akcji na hali sportowej wzięli udział policjanci z KPP w Starogardzie, funkcjonariusze pododdziałów wyspecjalizowanych do tłumienia zamieszek oraz funkcjonariusze z Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego, którzy zabezpieczyli materiały pirotechniczne.

     Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ćwiczeń czuwała straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe, które na szczęście nie musiało interweniować.

     Akcja zakończyła się sukcesem służb porządkowych.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour