Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Wykład "Represje Służby Bezpieczeństwa PRL wobec społeczeństwa" 18.12.2013

 

      18 grudnia 2013 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Kociewskiej na zajęciach rozszerzenia programowego z historii odbył się wykład pod tytułem: "Represje Służby Bezpieczeństwa PRL wobec społeczeństwa".

 Wykładowcą był pan Przemysław Szlosek, pracownik pionu edukacyjnego oddziału IPN w Gdańsku. Na wykład przybyli uczniowie klas II i III rozszerzenia programowego z historii. Wykładowca przybliżył słuchaczom działalność peerelowskiej Służby Bezpieczeństwa. Przez półtorej godziny w formie filmów, prezentacji multimedialnych, zdjęć, ścieżek dźwiękowych oraz wykładów, poznaliśmy historię pięciu zagadkowych morderstw osób związanych z opozycją polityczną z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

   Na początku spotkania wykładowca opisał cele i metody działalności Służby Bezpieczeństwa. Uczniowie zrozumieli że tajna policja została stworzona aby wspierać ustrój komunistyczny w Polsce. Opozycjoniści byli inwigilowani oraz poddawani represjom.

   Dalsza część lekcji została poświęcona opisowi morderstw pięciu opozycjonistów: Stanisława Pyjasa, Grzegorza Przemyka, ks. Stefana Niedzielaka, ks. Stanisława Suchowolca oraz ks. Sylwestra Zycha.

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour