Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Tolerancja – spotkanie z innymi

 

    W grudniu młodzież naszego liceum wzięła udział w nowym projekcie profilaktycznym organizowanym przez sieć kin Helios i Gazetę Wyborczą -  „Kino na Temat”, które składa się z cyklu spotkań dotyczących aktualnych tematów społecznych.

 Nasi uczniowie wraz z pedagogiem i psychologiem szkolnym uczestniczyli w spotkaniu na temat „Tolerancja  - spotkanie z innym” w oparciu o film „Chce się żyć”. Po seansie młodzież miała możliwość dyskusji z zaproszonym gościem na temat codziennych problemów z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne.

Cieszymy się, że udziałem w projekcie mieliśmy możliwość uzupełnienia zajęć edukacyjnych przeprowadzanych w szkole i za pomocą dobrego kina w pozytywny sposób kształtować osobowość, wrażliwość i postawy młodych.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour