Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Chińska lekcja 26.03.2014

     Dnia 26 marca 2014 roku rozszerzenie programowe z historii w ramach uzupełnienia lekcji otwartej dotyczącej Chin zaprosiło na spotkanie pana Jerzego Koreckiego, który 17 lat życia zawodowego spędził w tym kraju. Pracował w spółce akcyjnej pod nazwą Chipolbrok (Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A.) z siedzibą w Szanghaju. Firma ta rozpoczęła pracę  w 1951 roku, a nasz gość doszedł do stanowiska dyrektora generalnego.  Obecnie Towarzystwo dysponuje 22 drobnicowcami, które obsługują handel z całym światem.

     W spotkaniu uczestniczyło również rozszerzenie programowe z geografii, ponieważ przekazywane informacje miały związek z ich sferą zainteresowań. Pan Korecki w sposób bardzo interesujący przedstawił nam swoje przeżycia na tle wydarzeń politycznych i społecznych dziejących się w Chinach. Jego słowom towarzyszyła atrakcyjna prezentacja przygotowana przez ucznia naszej szkoły Artura Wołoszyka z klasy II B. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań z różnych dziedzin związanych z polityką, kulturą, szkolnictwem oraz kuchnią chińską. Taki rodzaj spotkań pobudza zainteresowanie kulturą Wschodu, która dla nas Europejczyków jest tak odmienna od naszej.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour