Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko” 31.03.2014

     Dnia 31.03.2014 w godzinach porannych w naszej szkole odbył się Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko”. Konkurs wzorowany jest na popularnym matematycznym Kangurze. Podobnie jak tam, w każdym z 30 zadań należy wybrać jedną z pięciu podsuniętych odpowiedzi.

Do konkursu przystąpiło 40 osób, uczniowie klas I,II i III.

Podliczone wyniki poszczególnych uczniów zostaną przesłane do szkół na przełomie maja i czerwca. Osoby, które wyróżnią się liczbą uzyskanych punktów, otrzymują dyplomy i nagrody książkowe. Na stronie internetowej Konkursu zostanie opublikowana lista uczestników, którzy zajęli pierwsze 10 miejsc w każdej kategorii.

     Organizatorzy konkursu ustanowili honorowe tytuły dla zwycięzców:

    „hiperon Ω” - dla osób, które otrzymały co najmniej 125 punktów,

    „kaon” - dla osób, które otrzymały co najmniej 100 i mniej niż 125 punktów,

    „taon” - dla osób, które otrzymały co najmniej 75 i mniej niż 100 punktów.

     Nazwy te zostały zapożyczone od nazw cząstek elementarnych.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour