Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Zakończenie Roku Szkolnego klas III 25.04.2014

 

     Dnia 25 kwietnia 2014 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość zakończenia edukacji uczniów rocznik 2011 – 2014. Oprócz dyrekcji, nauczycieli i tegorocznych abiturientów do szkoły przybyli znamienici goście pan Marek Gabriel Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, pan Wiesław Wąsik Przewodniczący Komisji Edukacji  Rady Powiatu oraz przedstawicielka rodziców klas III pani Tatiana Gawęda, a także rodziny i przyjaciele naszych absolwentów.

    Mottem przewodnim całej uroczystości był cytat z piosenki zespołu Pectus "Marzeniami zbuduj przyszłość”.

     Po przywitaniu gości przez prowadzących Szymona Kamysza i Patrycję Peplińską z klasy IIA odczytano wzruszający wiersz naszego abiturienta Bartosza Kuczkowskiego, po czym głos zabrał Dyrektor  Piotr Cesarz, który powiedział:

"Szanowni Państwo, Drodzy Abiturienci.

Non scholae sed vitae discimus – uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia.

W naszej szkole to motto nie jest co prawda nigdzie zapisane, jednak idea tego ważnego stwierdzenia znajduje zastosowanie w naszym codziennym szkolnym życiu. Ciągle podkreślamy, że celem zdobywania wiedzy nie jest zadowolenie nauczyciela czy rodzica, ale zaspokojenie waszej potrzeby życiowej.  Zatem matura nie powinna być finiszem a w pewnym sensie startem do dalszej, ważnej w Waszym przyszłym życiu edukacji.”

     Wszyscy uczniowie, którzy otrzymali świadectwa z paskiem oraz inni zasłużeni dla szkoły otrzymali nagrody książkowe. Na szczególne oklaski zasłużyła Weronika Adamowska  najlepsza absolwentka klas III.

     Całość uroczystości dopełniała część artystyczna przygotowana przez utalentowaną młodzież dla naszych abiturientów.

     Jak przystało przy takich uroczystościach nie zabrakło i łez, szczególnie  w momencie podziękowań dla wychowawców klas III: Marty Zbierańskiej, Urszuli Tuszyńskiej – Chęć, Aliny Hajdamaszczuk, Aleksandry Dulks, Piotra Szurgota, Grzegorza Piwowarczyka i Macieja Laski.

     Cała uroczystość przebiegała w podniosłej atmosferze, nie zabrakło chwil radości i smutku, więc w tym dniu wszystkim naszym Absolwentom życzymy połamania piór na egzaminie maturalnym, wspaniałych wyników i sukcesów w dorosłym życiu. Powodzenia.

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour