Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Lekcja przedsiębiorczości w banku 10.04.2014

     W dniu 10 kwietnia 2014 uczniowie klasy Ic wraz z opiekunem byli gośćmi Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim. Spotkanie odbyło się w ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości, podczas którego omówiono tematy związane z bankowością w Polsce.

     Zostaliśmy przywitani przez pana Prezesa oraz panią Bernadetę Zaworską, która przez dwie godziny lekcyjne zaprezentowała temat. Prezentacja multimedialna zawierała najważniejsze zagadnienia z podstawy programowej dotyczące bankowości, a były to m.in.:

  1. Obieg pieniądza w gospodarce.
  2. System bankowy w Polsce.
  3. Funkcje banku centralnego.
  4. Zasady działania banków komercyjnych.
  5. Banki Spółdzielcze w Polsce.
  6. Jak rozsądnie korzystać z karty kredytowej.

     Zajęcia były przygotowane bardzo ciekawie, a tematy przedstawione w przystępny sposób. Młodzież zadawała pytania i aktywnie uczestniczyła w lekcji.

     Zapoznanie z instytucjami gospodarki rynkowej, w tym z bankami jest także jednym z celów podstaw przedsiębiorczości.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour