Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Ćwiczenia terenowe w Gdyni 22.05.2014

     22 maja 2014 kolejny raz odbyły się ćwiczenia terenowe w Gdyni.

Udział w ćwiczeniach brali uczniowie drugich klas z poziomu rozszerzonego.

Uczestnicy zostali podzieleni na 2 grupy, które wymiennie realizowały program zajęć. Punktem wspólnym był wykład w oceanarium: „Morze Bałtyckie – właściwości fizyczne i chemiczne. Następnie uczniowie mogli oglądać 7 letnie rekiny.

Zajęcia prowadziły pani dr geomorfologii i oceanografii.

Grupy poznawały:

- wpływ czynników przyrodniczych i antropogenicznych na ukształtowanie linii brzegowej morza w trakcie wędrówki brzegiem morza.;

- środowisko wodne, jego przekształcenia podczas wyprawy kutrem po Zatoce Puckiej.

Opiekunami warsztatów byli nauczyciele geografii: Dorota Burczyk i Dariusz Stuba.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour