Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017 1.09.2016

     Dnia 1 września o godz. 8:15 klasy drugie i trzecie wraz z wychowawcami przywitały rok szkolny 2016/2017 w salach lekcyjnych. O godz. 9 rozpoczął się uroczysty apel, w którym wzięli udział uczniowie wszystkich klas, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego pan Marek Gabriel.

     Apel rozpoczęła pani dyrektor H. Gałązka-Janas. Współprowadzącą uroczystości była pani wicedyrektor Beata M. Mokwa. Po okolicznościowej przemowie pani dyrektor pierwszoklasiści złożyli ślubowanie przyjmujące ich w poczet społeczności II Liceum Ogólnokształcącego. Na koniec uroczystości zabrał głos pan Marek Gabriel. Zachęcał młodzież, by jak najlepiej wykorzystywała czas spędzony w szkole. Po apelu pierwszoklasiści wraz z wychowawcami udali się na spotkanie do sal lekcyjnych.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour