Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Nowości książkowe w naszej Bibliotece

     Do Biblioteki Szkolnej zostały zakupione nowe książki i chcemy je Wam teraz zaprezentować. Jest to dopiero 1/3 z ilości złożonego zamówienia, ale do końca roku wzbogacimy się o jeszcze przynajmniej dwa takie kolorowe i pachnące nowością regały z książkami.


     Zachęcamy do czytania, do głębokiej lektury, aby nie zanikła w nas zdolność krytycznego myślenia, rozumowania i refleksji…
     Biblioteka Szkolna Zaprasza Uśmiech

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour