Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Wizyta na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego 11.01.2017

 

     W dniu 11 stycznia uczniowie klas 2f oraz 3f wraz z opiekunem panią Anną Jastrzębską udali się na Uniwersytet Gdański wydział chemii.

     W ramach ćwiczeń przygotowujących do matury uczniowie wykonali doświadczenia takie jak: amfoteryczne właściwości glinu, równowaga między jonami chromianowymi (VI) i dichromianowymi.
Korzystając z okazji zwiedzili także wystawę biologiczną.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour