Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Klasa II D usłyszała dwa wyroki 8.06.2017

     Dnia 8 czerwca 2017r. klasa II D o profilu społeczno–prawnym wraz z opiekunami: panią Barbarą Zblewską oraz Agnieszką Peikowską po raz drugi udała się do sądu rejonowego w Starogardzie Gdańskim. Uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w dwóch rozprawach na sali sądowej, w czasie których mieli możliwość usłyszenia aż dwóch wyroków. Podczas przerw między rozprawami uczniowie mogli porozmawiać z sędzią, zadawać mu pytania dotyczące zarówno spraw jak i jego życia zawodowego. Spotkanie to było niezwykle interesujące. Ponadto udało nam się pogłębić wiedzę na temat polskiego wymiaru sprawiedliwości, co z pewnością zaowocuje w przyszłości.

Opracowała

     Dominika Tecław z klasy II D

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour