Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

II miejsce w Konkursie "Deutschland – Nachbarland" 9.06.2017

     9 czerwca w Auli Wydziału Prawa i Administracji UG odbył się organizowany przez Centrum Herdera konkurs„Deutschland – Nachbarland”. Konkurs dotyczył wiedzy o Niemczech. O miano najlepszych rywalizowały 53 osoby, które zakwalifikowały się do finału. Po wypełnieniu testu i jego ocenie w ścisłym finale – części ustnej konkursu zaprezentowało się 6 chłopców. Między nimi nasz uczeń – Oskar Kamiński z klasy IIA. Każdy z nich otrzymał 3 pytania w zamkniętej kopercie, w kolejności odpowiadano na zadane pytania. Wypowiedź Oskara dotyczyła okresu reformacji i jej wpływu na historię Europy, niemieckiej motoryzacji, demokracji i cudu gospodarczego 1962-1977. Oskar wykazał się bardzo szerokim zakresem wiedzy, jego wypowiedzi były merytoryczne i bardzo ciekawe. Ostatecznie po obradach jury Oskar zajął II miejsce! To wielkie osiągnięcie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     Opiekun:

     Grzegorz Piwowarczyk

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour