Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

MATURA 2021 - WEJŚCIA DO SZKOŁY

 

     Do szkoły uczniowie wchodzą odpowiednimi wejściami w zależności od strefy, w której zdają egzamin:

A – wejście główne do budynku w łączniku – dotyczy zdających egzamin w salach 1.4., 1.5, 1.6, 1.7, 1.8

B – wejście w łączniku, przy podjeździe dla wózków – dotyczy zdających egzamin w salach 0.1, 0.2, 0.3, 1.1, 1.2, 1.3

C – wejście zewnętrzne do klatki schodowej prowadzącej do biblioteki – dotyczy zdających egzaminy w salach: na II piętrze czyli 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

D – wejście drzwiami ewakuacyjnymi od ulicy Owidzkiej – dotyczy zdających w salach 0.4, 0.5, 0.6, 0.7.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour