Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Nauczanie zdalne od 19.10.2020

Od poniedziałku przechodzimy na system nauczania zdalnego.

     W szkole zostały opracowane Zasady Funkcjonowania II LO w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID 19. Opracowane zasady zostały zamieszczone na szkolnej stronie internetowej.

     Zajęcia zdalne będą odbywały się online za pomocą dziennika elektronicznego Librus i platformy Google G-Suite w formie spotkań Meet oraz Classroom. Zajęcia będą się odbywały zgodnie z planem lekcji.

     W dzienniku elektronicznym na bieżąco będziemy przekazywać komunikaty i informacje.

Bądźcie Zdrowi!

     Hanna Gałązka-Janas

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour