Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Maturzysto! AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ w Gdyni zaprasza na studia!

Weź przyszłość w swoje ręce i sprawdź ofertę AMW na stronie https://www.amw.gdynia.pl/

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour