Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 II LO

im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

  

Lp.

Termin.

Treść.

1.

29.08.2019 r - godz.9.00 /czwartek/

Zebranie Rady Pedagogicznej dot. organizacji roku szkolnego 2019/2020.

2.

02.09.19 r. / poniedziałek /

- godz. 8.00

 

- godz.9.00

 

- Spotkanie ucz. kl. II i III z wychowawcami klas.

- Uroczysty apel inaugurujący Nowy Rok Szkolny 2019/2020.

( po apelu spotkania z wychowawcami uczniów klas I ).

 

3.

03-10.09.19 r.

Warsztaty integracyjne dla klas pierwszych

4.

10.09.19 r. g.15.00

/wtorek/

Rada Pedagogiczna

5.

11.09.19 r. - godz. 16.00

/ środa /

 

11.09.19 r. - godz. 17.00

/ środa /

Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami ucz. kl. I po gimnazjum.

Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami ucz. kl. I po szkole podstawowej.

6.

12.09.19 r. - godz. 16.00 / czwartek /

Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów kl. II i III.

7.

12.09.19 r. - godz. 17.15 / czwartek /

Zebranie Rady Rodziców II LO

8.

do 23.09.19 r.

Przedstawienie ucz. kl. I zagadnień dot. szkolnych planów nauczania i skutecznej „ścieżki” przygotowań do matury.

9.

Wrzesień 2019 r.

Testy diagnostyczne w klasach pierwszych z j. pol., matematyki, j. ang.

10.

Wrzesień 2019 r.

Klasowe sesje zdjęciowe

11.

Wrzesień 2019 r.

Spotkania dyrekcji z ucz. kl. III - przypomnienie zasad przystąpienia do matury i regulaminu przeprowadzania egzaminu w 2020 r.

12.

do 30.09.19 r. /poniedziałek /

Składanie deklaracji przystąpienia do EGZAMINU MATURALNEGO - 2020

13.

11.10.19 r. /piątek/

Akademia z okazji DEN.

14.

14.10.19 r./ poniedziałek /

Dzień wolny od zajęć szkolnych - DEN

15.

01.11.19 r. /piątek/

Dzień wolny od zajęć szkolnych - Wszystkich Świętych

16.

06-07.11.19 r.

Wywiadówka śródokresowa

17.

08.11.19 r. / piątek /

Apel z okazji Święta Niepodległości.

18.

11.11.19 r. /poniedziałek /

Dzień wolny – „Święto Niepodległości”.

19.

listopad 2019 - OPERON

Próbna Matura ucz. kl. III.

20.

do 06.12.19 r./ piątek /

Termin wystawienia „ocen przewidywanych ” na zakończenie I sem.

21.

20.12.19 r. / piątek /

- od godz. 9.oo

Jasełka Bożonarodzeniowe. Świąteczne spotkania klasowe

22.

23 - 31.12.19 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

23.

01.01.20 r. / środa /

Dzień wolny – „Nowy Rok”.

24.

06.01.20 r. / poniedziałek /

Dzień wolny – Święto Trzech Króli.

25.

08.01.20 r. - godz.14.00 / środa /

Klasyfikacyjne i analityczne zebranie Rady Pedagogicznej.

26.

09.01.20 r. / czwartek /

Wywiadówka semestralna.

27.

09.01.20 r. / czwartek /

Spotkanie dyrekcji szkoły z Radą Rodziców.

28.

10.01.2020 r. / piątek /

Zakończenie I semestru.

29.

10.01.2020 r. / piątek /

STUDNIÓWKA AD 2020.

30.

13-26.01.2020 r.

Ferie zimowe.

31.

29.01.20 r. - godz. 12.00

/ środa /

Spotkanie Dyrekcji z emerytowanymi pracownikami Szkoły.

32.

Luty 2020 r.

Matura próbna.

33.

do 07.02.2020 r. / piątek /

Termin wprowadzania zmian do deklaracji maturalnych w II LO.

34.

12.03.20 r. /czwartek/

Wywiadówka śródokresowa – klasy III.

35.

24.03.20 r. / wtorek/

Termin ustalenia „ocen przewidywanych” - dla ucz. kl. III.

36.

20.03.20 r. / piątek /

Dzień Otwarty Szkoły.

37.

06.04 -08.04.20 r.

Wstępny termin rekolekcji.

38.

09.04 – 14.04.20 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

39.

16.04.20 r. - godz. 16.30 / czwartek /

Wywiadówka śródokresowa- kl. I i II.

40.

21.04.20 r. - godz. 15.00 / wtorek /

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej – dot. kl. III.

41.

24.04.20 r. godz. 13.00 / piątek /

Zakończenie zajęć kl. III. Uroczystość Wręczenia Świadectw Ukończenia Szkoły.

42.

01.05.2020 r. /piątek/

Dzień wolny. Święto pracy.

43.

 

 

04 -08.05.20 r. Dni wolne od zajęć edukacyjnych dla ucz. kl. I, II / w terminie przeprowadzania obowiązkowych egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego / oraz egzaminów ustnych.Łącznie dodatkowe dni wolne - 5.

44.

Maj 2020 r.

Ustne egzaminy maturalne – szczegółowe terminy ustali Dyrektor Szkoły.

45.

23.05.20 r.

Termin ustalenia, ocen przewidywanych” - dot. uczniów kl. I i II.

46.

11.06.20 r. /czwartek/

Dzień wolny. Święto "Bożego Ciała"

47.

12.06.20 r. / piątek /

Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

48.

Maj 2020

Testy kompetencyjne dla klas I i II z przedmiotów maturalnych.

49.

Czerwiec 2020 r.

Okres organizacji wycieczek i biwaków klasowych.

50.

23.06.20 r. - / wtorek/

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej- dot. kl. I - II.

51.

26.06.20 r. - piątek

/ godz. 8.00 /

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Uroczysty Apel i spotkania z wychowawcami klas.

52.

26.08.2020 r. – godz.9.00 /czwartek /

Analityczne zebranie Rady Pedagogicznej dot. roku szkolnego 2019/20.

 dni dodatkowo wolnych od zajęć edukacyjnych

/ zgodnie z Rozporządzeniem MEN - pula do 10 dni /

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour