Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Szkolny Konkurs na "Najlepszą Klasę Roku"

      Szkolny Konkurs na "Najlepszą Klasę Roku" cały czas trwa! Uśmiech Zdobądźcie jak największą liczbę punktów! Wygrajcie nagrody!

 

DYREKCJA SZKOŁY, RADA RODZICÓW i SAMORZĄD  UCZNIOWSKI

OGŁASZA SZKOLNY KONKURS  NA 

"NAJLEPSZĄ KLASĘ ROKU"

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Regulamin konkursu

Cele konkursu: 

Nagradzanie i wspieranie pozytywnej aktywności uczniów.

Osiąganie wysokich wyników w nauce i zachowaniu.

Wysoka frekwencja uczniów.

Zasady konkursu:

W konkursie biorą udział uczniowie klas I- III  2 Liceum ogólnokształcącego, okres rozliczeniowy obejmuje:

Dla klas I-II:

Frekwencja od 1 października 2018 roku do 21 czerwca  2019 roku 

Postęp  w nauce za I i II semestr.

Dla klas III

Frekwencja od  1 października 2018 roku do 26 kwietnia 2019 roku 

Postępy w nauce za I i II semestr

 

     Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja w składzie:  Dyrekcja Szkoły, Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wraz z Członkami Samorządu Uczniowskiego.

     Opiekun Samorządu Uczniowskiego wraz z Członkami Samorządu Uczniowskiego  przygotowują informację o wynikach  frekwencji za dany miesiąc  (nie później niż do 15 dnia miesiąca) i umieszczają  je na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej .

     Dane są zbierane przez Samorząd Uczniowski od 1 października 2018.

     Zarząd Samorządu będzie przyznawał punkty analizując tabelę zbiorczą przygotowaną  przez sekretariat szkoły.

Rozstrzygnięcie konkursu: 

Nagrody główne:

I miejsce dla jednej z klas trzecich wynosi:   500 złotych

I miejsce dla klas I-II wynosi:  700 złotych

Nagroda dodatkowa: 

Nagroda dla klas w kategorii: I - II,  dla klasy, która zajmie II miejsce:  400 złotych

Fundatorem nagród jest Rada Rodziców.  

Nagroda zostanie wręczona przez Dyrektora Szkoły i Przewodniczącego Rady Rodziców na uroczystym apelu. 

Nagroda stanowi dofinansowanie do wycieczki, imprezy lub innej formy (np. kino, teatr) – ustalonej wspólnie z wychowawcą klasy.  

W konkursie oceniane są:

Frekwencja  - I i II półrocze

Postęp w nauce - I  i II półrocze

Dodatkowa aktywność na rzecz szkoły- I i II półrocze

  

I. Frekwencja   

 1. Frekwencja klasowa obliczana jest po zakończeniu każdego miesiąca nauki (do 15 dnia następnego miesiąca)  na podstawie dziennika elektronicznego do części  setnych zgodnie z regułą matematyczną. Sekretariat szkoły przekazuje dane za kolejny miesiąc na podstawie informacji wychowawców klas.

 2. W sytuacji, gdy uczeń danej klasy był w danym miesiącu nieobecny z powodu hospitalizacji, wychowawca klasy najpóźniej do 10. dnia następnego miesiąca przesyła za pomocą dziennika elektronicznego informację do Opiekuna Samorządu Szkolnego, podając imię i nazwisko hospitalizowanego ucznia oraz obliczoną liczbę godzin nieobecności ucznia wynikających z pobytu w szpitalu.

3. Przy wzroście frekwencji klasy o 0,1% otrzymuje ona jeden punkt , w przypadku obniżenia frekwencji spadek o 0,1% równa się jednemu punktowi ujemnemu .

  

II. Postęp w nauce 

Pod uwagę brane są  wyniki z I i II semestru.  

Średnia klasy będzie porównywana z wynikiem jej średniej z poprzedniego miesiąca.

Punkty zostają dodane na konto klasy w miesiącu podsumowującym I półrocze nauki tj. styczeń 2019 oraz za II półrocze  (klasy III –  kwiecień 2019 roku; klasy I-II -  czerwiec 2019 roku).

Wraz z polepszeniem średniej klasy w nauce o jedną dziesiątą przyznany będzie jeden punkt ( 0,1 = 1 punkt)

 Przy tendencji spadkowej obniżenie średniej  klasy o jedną dziesiętną równa się jednemu punktowi ujemnemu (0,1= -1 punkt)

  

III. Dodatkowa aktywność na rzecz szkoły ( 1 osoba = 0,1 punktu)

Brane są pod uwagę:

Uczestnictwo w zawodach sportowych (wraz z kolejnymi etapami na wyższym szczeblu o 0,1 punktu więcej ).

Udział w konkursach  (wraz z kolejnymi etapami na wyższym szczeblu o 0,1 punktu więcej ).

Organizacja uroczystości szkolnych (wraz z kolejnymi etapami na wyższym szczeblu o 0,1 punktu więcej np: część artystyczna, dekoracja, sprzątanie po uroczystości ).

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour