Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Nowa książka w Bibliotece Szkolnej

 

Nowa książka w Bibliotece Szkolnej

 

 

 

Cezary Obracht – Prondzyński, Krzysztof Korda

 

POWRÓT POMORZA W GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ.

 

W SETNĄ ROCZNICĘ 1920 – 2020”

 

 

 

     Chcemy poinformować, że na stan biblioteki została przekazana książka przygotowana w ramach obchodów 100 – lecia powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej i zaślubin Polski z Bałtykiem.

 

     Oto fragment listu Marszałka Województwa Pomorskiego, który przekazał tę książkę:

Kulminacja obchodów przypada w lutym, kiedy to mija dokładnie sto lat od historycznego wjazdu generała Józefa Hallera do Pucka, gdzie otrzymują od gdańszczan obrączkę z napisem Gdańsk 10.2.1920. Puck dokonał symbolicznych zaślubin Polski z morzem…

Jej autorzy przedstawiają szerokie tło historyczne i polityczne wydarzeń z pierwszych miesięcy 1920 roku. To czas, gdy odrodzona po zaborach rzeczypospolita buduje na nowo struktury niepodległego państwa, tocząc równocześnie militarne boje o ostateczny kształt granic. Pomorze Gdańskie ( niestety bez Gdańska ), na mocy ustaleń traktatu wersalskiego zostało przejęte z rąk niemieckich przez oddziały Frontu Północnego, dowodzone przez gen. Hallera. Stało się to możliwe dzięki zdecydowanej postawie polskiej ( w tym kaszubskiej) ludności Pomorza, oczekującej powrotu swych ziem do macierzy oraz dzięki niestrudzonym wysiłkom wybitnych polskich działaczy niepodległościowych, którym należy się nasza pamięć i wdzięczność…

 

     Książka ta została przekazana do wielu pomorskich szkolnych bibliotek. Jej lektura ma pomóc młodzieży lepiej zrozumieć historię tamtych dramatycznych i podniosłych dni, a pedagogom dać okazję do rozmowy o korzeniach pomorskiej tożsamości.

 

Biblioteka Szkolna zaprasza.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour