Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Walory


Szkoła stwarza możliwość nauki języków obcych:
- Języka angielskiego;

- Języka niemieckiego;

- Języka rosyjskiego;

- Języka hiszpańskiego;W szkole funkcjonują koła zainteresowań:
- komputerowe;
- muzyczno-wokalne;
- sportowe.

Szkoła dysponuje m.in. :
- trzema pracowniami komputerowymi (są przygotowane do podjęcia kształcenia w kierunkach informatycznych);
- centrum multimedialnym z trzema stanowiskami komputerowymi i stałym dostępem do Internetu (umożliwia pozyskanie informacji na miarę XXI wieku);
- salą sportową o wymiarach 32x22 m;
- 17 dużymi salami;
- 10 pomieszczeniami przeznaczonymi do zajęć fakultatywnych i w grupach;
- świetlicą umożliwiającą oczekiwanie na lekcje;
- radiowęzłem szkolnym umilającym czas w czasie przerw.Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour