Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

XVIII Biesiada Literacka w Czarnej Wodzie 6.10.2012

      Dnia 06.10.2012r. delegacja uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w XVIII Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie. Biesiadę pt. "Ogród poezji z Kociewia", zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Czarnej Wody.
      Biesiada miała na celu przybliżenie twórczości poetów z Kociewia. Wzięło w niej udział wielu znakomitych twórców oraz pasjonatów literatury Kociewia. Biesiadę poprowadził pan Andrzej Grzyb- poeta, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Czarnej Wody. Prof. dr. hab. Tadeusz Linkner odczytał esej krytyczny " O poezji Jana Majewskiego", przygotowany przez dr.Piotra Lorkowskiego. Następnie zaprezentował poetyckie debiuty: Jolanty Steppun oraz Marka Biegalskiego. Z kolei poeta i krytyk Janusz Ryszkowski omówił książkowe debiuty poetyckie: Mieczysławy Krzywńskiej oraz Reginy Kotłowskiej. Zostały przetoczone i omówione fragmenty z książek debiutantek.
      Uczestnicy biesiady mogli wdać się w dyskusje z autorami, na temat ich poezji. Podczas spotkania można było zapoznać się z książkami poetów. Pod koniec spotkania delegacja z naszej szkoły została wyróżniona za obecność na spotkaniu, przez Andrzeja Grzyba. Biesiada przebiegała w miłej i sympatycznej atmosferze. Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji o poezji i zachęceniem do zagłębienia się w nią.

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour