Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Warsztaty i wystawa „Gdy naród do strajku wyruszył bez broni… - Grudzień 1970 w Gdańsku” 12.03.2013

 

     Dnia 12 marca 2013r. uczniowie klas III rozszerzenia programowego z historii uczestniczyli w warsztatach poświęconych wydarzeniom z 14, 15 i 16 grudnia 1970 r.na Wybrzeżu, kiedy miały miejsca starcia demonstrantów z milicją i wojskiem, zakończone pacyfikacją stoczni.

     Warsztaty rozpoczęły się wykładem pana Bartosza Januszewskiego, który z wielka pasją opowiedział  o  przełomie grudniowym. Historyk z pionu edukacyjno-naukowego gdańskiego oddziału IPN, jest również autorem wystawy: „Gdy  naród do strajku wyruszył bez broni…- Grudzień 1970 w Gdańsku”. Na planszach uczniowie znaleźli nie tylko tekst, będący próbą rekonstrukcji zdarzeń w określonym miejscu i czasie, ale również bogaty materiał ikonograficzny oraz cytaty naocznych świadków. Na koniec spotkania pan Januszewski zaproponował pracę w grupach, która pozwoliła zaangażować młodzież oraz pogłębić ich wiedzę, dotyczącą historii naszego regionu i Polski. 

„Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska,
Idźcie do domu, skończona walka[…] Za chleb i wolność i nową Polskę[…]”.

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour