Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Warsztaty z doradztwa zawodowego 8-18.04.2013

     Wybór uczelni wyższej i zawodu w dużym stopniu przesądza o naszej drodze życiowej. Dlatego wybór ten powinien być starannie zaplanowany, nie przypadkowy. Należy kierować się m.in. wiedzą o sobie (poznać swoje zainteresowania, uzdolnienia, mocne i słabe strony, predyspozycje, stan zdrowia) a także  informacją o zawodach i  zapotrzebowaniem na rynku pracy.
            W dniach 08.04 – 18.04 br. w naszej szkole odbyły się warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone przez panią Kamilę Augustyniak z Młodzieżowego Centrum Kariery w Starogardzie Gdańskim.  W warsztatach uczestniczyli wszyscy uczniowie klas I oraz klas III.

     Tematem zajęć dla pierwszoklasistów było „Badanie predyspozycji zawodowych”, natomiast uczniowie klas III uczestniczyli w zajęciach pt. „Absolwent na rynku pracy”.

     Celem warsztatów było przygotowanie młodzieży do racjonalnego planowania własnej kariery.
Poprzez pogadanki, ćwiczenia, testy młodzi ludzie poznawali siebie w aspekcie  wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej. Uczniowie dyskutowali o potrzebach człowieka, o korzyściach płynących z pracy.  Doradca zawodowy omówił grupy zawodowe oraz przyporządkowane do nich zawody. 
Młodzież dowiedziała się również skąd czerpać informacje o zawodach, o ścieżkach kształcenia. Osoby zainteresowane indywidualnymi spotkaniami umówiły się na  konsultacje  w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery.

     Zajęcia zostały zrealizowane dzięki inicjatywie pedagoga szkolnego p. Lucyny Kalicińskiej oraz nauczyciela przedmiotu podstawy przedsiębiorczości pani Hannie Jędrzejczyk.

Szczególne podziękowania kierujemy do pani Kamili Augustyniak z MCK za przygotowanie i prowadzenie w/w warsztatów.


Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour