Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz zajęć pozalekcyjnych

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Kociewskiej

w Starogardzie Gdańskim

 

Zajęcia planowane samodzielnie w ramach organizacji pracy na rok szkolny 2020/2021 

Lp

Nazwa zajęć

Ilość grup

Ilość uczniów

Nauczyciel prowadzący

1

Koło wiedzy z matematyki

5

160

Alina Jaroszyńska

Danuta Kurcwald

Elwira Bieńkowska

Edyta Różańska

2.

Koło wiedzy z fizyki

1

21

Bożena Ptaszyńska

3.

Koło wiedzy z  informatyki

1

5

Maciej Laska

4.

Kolo wiedzy z biologii

1

20

Marta Zbierańska

5.

Koło wiedzy z języka polskiego

2

67

Beata Witkowska

6.

Szkolne koło wolontariatu

1

40

Iwona Walas-Stalica

7.

Zajęcia pozalekcyjne - artystyczne

1

34

Monika Miloch

8.

Zajęcia drużyny ratowniczej

1

6

Marek Kroplewski

9.

Koło wiedzy z WOS-u

1

4

Barbara Zblewska

10.

Koło wiedzy z języka rosyjskiego

1

8

Hanna Jędrzejczyk

11.

Szkolne Koło Strzeleckie

1

15

Marek Kroplewski

12.

Zajęcia dla obcokrajowców

1

4

Monika Miloch

Beata Witkowska

Edyta Różańska

13.

Zajęcia dla osób z dysleksją

1

9

Urszula Tuszyńska-Chęć

14.

Koło wiedzy z geografii

1

35

Dariusz Stuba

15.

Zajęcia sportowe

1

17

Wioleta Przybyszewska

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour