Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Szkolny monitoring jakości powietrza

     Dane uzyskane z bezprzewodowego czujnika monitorującego poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2,5, a także temperaturę i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę punktu rosy. Czujnik umieszczony na budynku szkoły przekazuje dane za pośrednictwem sieci WIFI na stronę www.thingspeak.com i za jej pośrednictwem na szkolną witrynę www.
     Czujnik zastał zakupiony przez organ prowadzący - Powiat Starogardzki w ramach akcji #STOPSMOG wchodzącej w skład projektu "Kociewie najrzy się z naturą".

Prezentowane dane służą celom edukacyjnym.
Nagłe zachwianie odczytów chwilowych może być spowodowane przez normalne funkcjonowanie szkoły.
wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3 wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-75% - powietrze złe 50-75% - powietrze złe
76-100% powietrze bardzo złe 76-100% powietrze bardzo złe