WARSZTATY AKTYWIZACJI RYNKU PRACY W POWIECIE STAROGARDZKIM 29.09.2021

     W dniu 29.09.2021 w Skórczu uczniowie naszej szkoły brali udział w warsztatach zorganizowanych przez Lokalną Grupę Działania ,,CHATA KOCIEWIA,,.
Warsztaty rozpoczęły się o godzinie 9:00 powitaniem gości przez przedstawiciela Starostwa Powiatowego i prezeskę LGD panią Ewę Czeplinę. Następnie przedstawiony został program warsztatów. Kolejnym krokiem było omówienie materiałów wypracowanych przez uczestników I Warsztatu: "Beczki Lokalnych Zasobów i Problemów Powiatu Starogardzkiego".

     Po przerwie zaprezentowane zostały projekty realizowane na Kociewiu, m.in. ,,Kociewie Design Festiwal,,.
Następnie odbyło się wprowadzenie do diagnozy składników środowiska społeczno-gospodarczego powiatu starogardzkiego. Goście zostali podzieleni na 5 grup tematycznych. Przedstawiciele naszej szkoły zostali przydzieleni do różnych zespołów razem z innymi uczestnikami. Opracowywali tematy pt. ,,Kapitał ludzki firm i organizacji pozarządowych,, oraz ,,Jakość życia w powiecie,,.
Na zakończenie odbyła się prezentacja wyników pracy uczestników. Nasi uczniowie jako przedstawiciele młodzieży pomogli ukształtować plany inwestycyjne na Kociewiu na najbliższe 7 lat. Opiekunem uczniów była pani Hanna Jędrzejczyk.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour