Niezwykły mural przy IILO

     Hospicjum to emocje!

     Na murze przy II LO w Starogardzie Gdańskim im. Ziemi Kociewskiej powstawał dziś niezwykły mural. Wszystko za sprawą projektu przygotowanego przez fundację Kociewiacy dla hospicjum. Pracom przyglądała się, ale też dołożyła swoją artystyczną cegiełkę Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, członek Zarządu Powiatu, bowiem władze Powiatu wsparły to przedsięwzięcie. Na miejscu obecna była również dyrekcja szkoły, przy której realizowane było całe przedsięwzięcie - Hanna Gałązka-Janas oraz Beata Mokwa.

     W efekcie przy pomocy młodzieży powstał mural inspirowany hasłem "Hospicjum to emocje". Stereotypem jest bowiem postrzeganiem działań hospicyjnych tylko poprzez pryzmat takich emocji jak smutek czy strach. Są to ważne emocje odgrywające szczególną rolę, jednak pomysłodawcy chcieli pokazać różnobarwność emocji występujących w ich działaniach i „odczarować hospicjum”.

      Projekt zapoczątkował cykl murali na terenie powiatu. Zamysł jest taki, aby prace były tworzone przez lokalnych artystów, jednak aby zaangażować młodzież i w muralach pokazać również element łączenia się w działaniu dla wspólnej idei, co jest fundamentem Fundacji, w ramach konkursu plastycznego w szkołach pt. „Hospicjum to emocje”, wybrane prace zostaną ujęte w tworzonych muralach jako kalkomania.

     Poza aspektem edukacyjnym i artystycznym, projekt również zaspokoi aspekt ekologiczny.  W projekcie uwzględniono pokrycie gotowego muralu warstwą specjalnej ekologicznej farby pochłaniającej smog i inne zanieczyszczenia powietrza. Każdy m2 farby to pochłanianie co2 i zanieczyszczeń jak jedno dojrzałe drzewo . W projekcie przewiduje się stworzenie muralu o powierzchni 30 m2 natomiast, całość cyklu murali chcemy zamknąć w 300m2, co daje równowartość drzew!

     Gratulujemy przedsięwzięcia 

     Źródło tekst i zdjęcia: Powiat Starogardzki

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour