Warsztaty przedsiębiorczości społecznej 5.11.2021

     W dniu 5 listopada 2021 klasa IIE brała udział w warsztatach dotyczących przedsiębiorczości społecznej.

     Organizatorem warsztatów dla młodzieży szkół ponadpodstawowych jest Nadwiślański Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (NOWES).

     Program warsztatów obejmuje 10 godzin i jest bardzo inspirujący dla uczniów, szczególnie tych przedsiębiorczych, kreatywnych , którzy w przyszłości chcą prowadzić aktywne życie zawodowe, a być może prowadzić własną firmę.

     W czasie warsztatów uczniowie dowiedzieli się m.in:
- Czym jest biznes społecznie odpowiedzialny?
- Jakie są korzyści prowadzenia działalności gospodarczej społecznie
odpowiedzialnej?
- Jak przygotowuje się analizę wybranego problemu społecznego?
- W jaki sposób tworzy się model biznesowy i biznesplan firmy?
- Jakie są możliwości rozwoju własnego pomysłu i finansowanie
działalności?
- Jak promować swój pomysł i rozwijać własne inicjatywy?

     Druga część warsztatów odbędzie się 26 listopada.
Warsztaty dla naszej młodzieży prowadziła pani Ewa Czeplina - prezes Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia", która także współpracuje z NOWESem.

     Szkolnym koordynatorem warsztatów jest pani Hanna Jędrzejczyk.


Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour