Uczestniczyliśmy w warsztatach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania CHATA KOCIEWIA 25.11.2021

   Dnia 25.11.2021 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach odbyły się IV warsztaty organizowane przez Lokalną Grupę Działania CHATA KOCIEWIA.

     Kolejny raz grupa uczniów naszej szkoły brała aktywny udział w tym wydarzeniu. Warsztaty dotyczyły aktywizacji rynku pracy w naszym powiecie, a w szczególności uaktywnienia potencjału ludzkiego, zarówno młodego jak i starszego pokolenia.

     Goście jak zawsze zostali podzieleni na 5 grup tematycznych. Nasi uczniowie byli bardzo zaangażowani i wspólnie z przedstawicielami różnych instytucji opracowywali projekty, które miałyby zaaktywizować różne środowiska na terenie naszego powiatu. Na zakończenie odbyła się prezentacja wyników pracy uczestników.

     Opiekunem uczniów była pani Hanna Jędrzejczyk

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour