Spotkanie szkolnych sportowców z Dyrekcją 22.04.2022

     22 kwietnia 2022 roku w auli szkolnej IILO odbyło się spotkanie Pani dyrektor i wicedyrektor z uczniami, którzy reprezentowali szkołę na zawodach sportowych w województwie pomorskim.

     Ich starania przyczyniły się do wysokiej lokaty w punktacji w województwie. Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej i swobodnej atmosferze przy pizzy. 
     Pani dyrektor podziękowała wszystkim za ich zaangażowanie i godne reprezentowanie naszej szkoły.
Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour