Obchody dnia patrona miasta

     Poczet sztandarowy uczestniczył w obchodach dnia patrona miasta w 90 rocznicę konsegracji kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha.

     Skład pocztu sztandarowego: Kinga Gajkowska, Maria Plotta i Miłosz Zblewski.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour