Finał Wielkiego Maratonu Czytelniczego „Na literackim szlaku”

     „Kto czyta – żyje wielokrotnie.”
     Z prawdziwą satysfakcją informujemy o wynikach tegorocznej edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla szkół ponadpodstawowych „Na literackim szlaku”. W Maratonie uczestniczyło 773 uczniów ze szkół ponadpodstawowych pod opieką 85 nauczycieli.

     Nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w VII edycji Maratonu. Uczniowie, którzy zgłosili się do konkursu (w sumie 17), mieli za zadanie przeczytać 6 książek ( jedną w miesiącu), wskazanych przez organizatorów, a następnie rozwiązywali arkusze testowe, które sprawdzali polonista - pani Lucyna Prabucka i anglista - pan Błażej Brunke. Warto dodać, że jeden z testów uczniowie rozwiązywali w formie online.

     Po weryfikacji protokołów zbiorczych i wybranych arkuszy testowych komisja konkursowa WMC wyłoniła laureatów, finalistów oraz przyznała wyróżnienia. Wyróżnieni zostali najlepsi uczniowie ze szkół, w których żaden uczeń nie zdobył tytułu Laureata ani Finalisty.

     Miło nam poinformować, że tytuł Laureata otrzymała Pola Pielak z klasy 3c3 (106pkt), a tytuł Finalisty przyznano Mateuszowi Nagórskiemu z klasy 2E (100pkt). Serdecznie gratulujemy nagrodzonym uczniom i ich nauczycielom, a także wszystkim uczestnikom WMC „Na literackim szlaku”.

     Nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunem wezmą udział w uroczystej gali 14 czerwca 2022r. o godzinie 11.15 w Audytorium Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, podczas której zostaną wręczone nagrody (zestawy książek), ufundowane przez Miasto Gdańsk.
Jeszcze raz gratulujemy i zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnej edycji Maratonu już we wrześniu.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour