3A w Areszcie Śledczym 27.05.2022

     Dnia 27 maja 2022 roku klasa 3A4 wraz z opiekunami -panią Barbarą Zblewską i Agnieszką Peikowską odwiedziła Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim.

     Uczniowie naszego liceum zwiedzili więzienie oraz dowiedzieli się jak wygląda życie osoby odbywającej karę pozbawienia wolności. Funkcjonariusze Służby Więziennej opowiedzieli o swojej pracy, która nie należy do najłatwiejszych. Wyczerpująco odpowiedzieli na wszystkie pytania i zaprezentowali wymogi dla kandydatów do służby w więziennictwie.
     Naszymi przewodnikami byli pani kpt. Kamila Turzyńska i pan ppor. Leszek Kolaska. Funkcjonariusze pokazali nam musztrę, do której trzeba ogromnego skupienia i synchronizacji. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem ciężkiej pracy Służby Więziennej i trudnego życia panującego za murami zakładu karnego.
 
     Maciej Zblewski kl. 3 A
Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour