DWÓJKA w DWÓJCE 6.06.2022

    Dnia 6 czerwca 2022 roku uczennice naszej szkoły podjęły się po raz kolejny realizacji projektu innowacji z języka angielskiego.      

     Inspirując się słowami Davida Lewisa, który stwierdził, że: "Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wszelkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości maksymalnego rozwoju”. Licealistki podjęły wyzwanie przygotowania drugiej części projektu edukacyjnego, zgodnie z powyższym mottem. Dodatkowym impulsem dla projektu okazała się także teoria Inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.    

     Uczennice klasy I C naszej szkoły pod nadzorem i opieką wychowawcy i Pana Błażeja Brunke przeprowadziły zajęcia z dziećmi grup przedszkolnych z zakresu języka angielskiego. Warsztaty miały na celu promowanie szkoły w środowisku lokalnym w ramach szkolnego projektu: " Język angielski tu i tam" ["English here and there"] - jak wykorzystywać język angielski w życiu codziennym. Program zawiera cele, treści, metody i formy pracy, które są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego i w spójny sposób uzupełniają ją.      

     Zajęcia zostały przygotowane i prowadzone przez : Marię Kensicką, Zuzannę Bielińską, Maję Szczygielską, Julię Unstädt Dzieci ze starogardzkiego Przedszkola nr 2 z oddziałami integracyjnymi miały możliwość nie tylko nauki, ale i świetnej zabawy, połączonej ze słodką niespodzianką, pod okiem uczennic z II Liceum w Starogardzie Gdańskim – "Dwójka w Dwójce".    

     Ponadto przedszkolaki miały okazję zobaczyć, jak w ciekawy sposób można bawić się językiem angielskim, a przy tym uczyć się, zdobywać nowe umiejętności, rozwijając zarazem językową wyobraźnię. Licealistki miały możliwość rozwijania własnych zainteresowań i odkrywania swoich pasji oraz talentów, przy wykorzystaniu ekspresji, twórczej postawy, wrażliwości estetycznej, pomysłowości, wyobraźni i muzykalności.      

     Uśmiechy i radość najmłodszych były największą nagrodą za trud włożony w merytoryczne przygotowanie projektu, będącego kolejnym ważnym krokiem w procesie rozwoju edukacyjnego.      

     Klasa IC

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour