Absolwenci

   Ilość absolwentów kolejnych lat ilustruje poniższa tabela:

 

Lp.

Rok 

Liczba absolwentów 

 1

 1995

 57

 2

 1996

 83

 3

 1997

 63

 4

 1998

 63

 5

 1999

 72

 6

 2000

 139

 7

 2001

 139

 8

 2002

 146

 9

 2003

 208

 10

 2004

 285

 11

 2005

 284

 12

 2006

 280

 13

 2007

 257

 14

 2008

 240

 15

 2009

 237

 16

 2010

 229

 17

 2011

 236

 18

 2012

 218

 19

 2013

 212

 20

 2014

 206

 21

 2015

 208

 22

 2016

 186

 23

 2017

 184

 24

 2018

 160

 25

 2019

 175

 26

 2020

 163

 27

 2021

 160

 Razem  4890

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour