Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Rozpoczyna się kolejna edycja Ogólnopolskiej Olimpiady ZWOLNIENI Z TEORII 21.09.2022

     Zwolnieni z Teorii to największa Olimpiada w Polsce. W jej ramach uczniowie sami realizują własne projekty społeczne. Zdobywają przy tym kluczowe kompetencje przyszłości potrzebne na rynku pracy. Uczą się m.in. samodzielności i odpowiedzialności, współpracy, zarządzania swoim czasem i projektem,  pracy zespołowej, rozwiązywania problemów oraz zdobywają międzynarodowe certyfikaty pomocne przy szukaniu pracy lub rekrutacji na studia.  Inicjatywy społeczne uczniów promują szkołę nie tylko w środowisku lokalnym, ale także w mediach lokalnych i ogólnopolskich.      Szkolnym koordynatorem Olimpiady jest pani Hanna Jędrzejczyk

     Drodzy Uczniowie!

     Zachęcamy Was do działania!

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour