Szkoły wyższe - oferta edukacyjna

 

 Plakaty informacyjne:

   Nowy kierunek w ofercie edukacyjnej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w roku 2022/2023 (pdf)

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour