Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz zajęć pozalekcyjnych

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Kociewskiej

w Starogardzie Gdańskim

 

Zajęcia planowane samodzielnie w ramach organizacji pracy na rok szkolny 2021/2022

Lp

Nazwa zajęć

Ilość grup

Ilość uczniów

Nauczyciel prowadzący

1

Koło wiedzy z matematyki

5

171

Alina Jaroszyńska

Danuta Kurcwald

Elwira Bieńkowska

Edyta Różańska

2.

Koło wiedzy z  informatyki

1

6

Maciej Laska

3.

Koło wiedzy z języka polskiego

1

34

Beata Witkowska

4.

Szkolne koło wolontariatu

1

40

Iwona Walas-Stalica

5.

Zajęcia pozalekcyjne - artystyczne

3

98

Monika Miloch

Monika Dzwonkowska

6.

Koło wiedzy z WOS-u

1

11

Barbara Zblewska

7.

Koło wiedzy z języka rosyjskiego

1

7

Hanna Jędrzejczyk

8.

Koło wiedzy z geografii

1

35

Dariusz Stuba

9.

Zajęcia drużyny ratowniczej

1

6

Marek Kroplewski

10.

Szkolne Koło Strzeleckie

1

15

Marek Kroplewski

11.

Zajęcia dla obcokrajowców

1

4

Monika Miloch

Beata Witkowska

Edyta Różańska

12.

Zajęcia dla osób z dysleksją

1

9

Urszula Tuszyńska-Chęć

13.

Zajęcia sportowe

4

86

Wioleta Przybyszewska

Aleksandra Ostrowska

Dariusz Stuba

Piotr Szurgot

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour